ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΝΗΣΙΑ

Κυκλάδες – Νησιά

Έρχονται προσλήψεις σχολικών καθαριστριών – Η κατανομή ανά νησί

Εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), στην οποία προβλέπεται o αριθμός προσωπικού προς πρόσληψη στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

 

Δεύτερον, επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα των εργαζομένων στα σχολεία, οι οποίοι δεν είχαν τα πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι.

Τρίτον, με την ΠΥΣ που υπέγραψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, λαμβάνονται υπόψη μια σειρά κοινωνικών κριτηρίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά.), πριμοδοτούνται τα έτη εμπειρίας ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες πολλών ετών στον τομέα της καθαριότητας.

 
 

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν είναι ίδιος με τον περυσινό (5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.474 μερικής απασχόλησης), αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες.Στις Κυκλάδες η κατανομή ανά Δήμο είναι η ακόλουθη:

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
27 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 0 5 5
37 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 3 7 10
38 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 0 1 1
123 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 14 10 24
127 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 2 0 2
150 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 4 2 6
157 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 0 1 1
167 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 1 2 3
199 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 4 5 9
205 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 7 3 10
210 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 40 43
244 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 10 15 25
280 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 0 1 1
283 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 3 1 4
296 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 15 10 25
301 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 6 2 8

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 50175/7-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3324) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 51938/18-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄3324)» (ΦΕΚ Β΄ 3447), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.

 

 

cyclades24.gr

Ακολουθήστε μας