Παιδία

Έναρξη λειτουργίας edupass από Δευτέρα 01/11/2021

 

Από Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 η  σχολική κάρτα θα εκδίδεται πλέον από την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr  καθώς τίθεται σε ισχύ το ΦΕΚ 4960/26-10-2021. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής καλούνται

να κάνουν το self test υποχρεωτικά τις ίδιες πάλι ημέρες, Δευτέρα και Πέμπτη και στη συνέχεια να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr

Α. Αν το self test είναι αρνητικό, τότε δηλώνουν το αποτέλεσμα στην νέα πλατφόρμα  https://edupass.gov.gr/ ως εξής:

  1. Στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας edupass.gov επιλέγουν ῾Ξεκινήστε εδώ῾,
  2. στη συνέχεια επιλέγουν την κατηγορία: «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και
  3. ακολούθως την κατηγορία: «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19»,
  • στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24

του ν. 4727/2020 (Α' 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος, σύμφωνα με τη οριζόμενα στο άρθρο 4 της

υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β' 4558)

  • εκτυπώνουν τη σχολική κάρτα.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φέρουν πάντοτε μαζί τους το κατά περίπτωση  απαιτούμενο πιστοποιητικό/την απαιτούμενη βεβαίωση (π.χ. πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης

εντός του τελευταίου εξαμήνου, διενέργειας rapid/pcr test) και να το επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο στα αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης

της σχολικής κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χειρόγραφη σχολική κάρτα.

Β. Αν το self test είναι θετικό, τότε:

Ακολουθούν τα παραπάνω βήματα (από το 1 έως και το 5) και με τη σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος που εκτυπώνουν, μεταβαίνουν εντός 24ωρου με το μαθητή /τρια για rapid -test.

Εάν το αποτέλεσμα του rapid είναι αρνητικό, μπορεί ο μαθητής/τρια να επιστρέψει στο σχολείο εντός 24 ωρών, εφόσον έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα.  Εάν το αποτέλεσμα του rapid

είναι θετικό, οι διαγνωσθέντες/εισες  θετικοί μαθητές/ τριες και οι οικείοι τους , παραμένουν σε κατ'οικον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και ενημερώνουν την Διεύθυνση

του σχολείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σε περίπτωση που μαθητές/τριες έχουν εμβολιασθεί ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση στην πλατφόρμα edupass.gov πρέπει να γίνει μία μόνο φορά.

Η διεύθυνση του σχολείου μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα έκδοσης κατάστασης με τις δηλώσεις παρουσίας (self test, νόσησης, εμβολιασμού, rapid) μαθητών,

εκπαιδευτικού́, διοικητικού προσωπικού́ και επισκεπτών με την εξής κατηγοριοποίηση:

(α) μη επιτρεπτή παρουσία =  δεν έχει δηλωθεί ο μαθητής/τρια, εκπαιδευτικός στην πλατφόρμα edupass

(β) επιτρεπτή παρουσία,

Στην α ᾽περίπτωση ο μαθητής/τρια , εκπαιδευτικός ή επισκέπτης ΔΕΝ μπορεί να εισέλθει στη σχολική μονάδα!!!!

Παρακαλούνται οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών /τριων να μην αμελούν την δήλωση των μαθητών στην πλατφόρμα καθώς οι μαθητές ΔΕΝ θα μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο.

Ακολουθήστε μας