Παιδία

Προθεσμία εγγραφών για το Γενικό Λύκειο Μήλου

 

Γνωστοποιούμε στους γονείς - κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών που επιθυμούν την εγγραφή τους στο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ ότι η προθεσμία των εγγραφών είναι μέχρι και τις 07/07/2022. Η προθεσμία αυτή αφορά τόσο τους μαθητές/μαθήτριες που φοιτούσαν ήδη στο Λύκειο όσο και τους μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη του Λυκείου μας.

Οι εγγραφές γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/. Για την εγγραφή είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis του γονέα-κηδεμόνα και ο αριθμός μητρώου του κάθε μαθητή/μαθήτριας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2287021888

Ακολουθήστε μας