Αυτοδιοίκηση

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου

 

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 σχετικά με τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου και κατόπιν του με Α.Π.631/07-05-2019 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

                               

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Καμακάρης Βασίλειος

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 20/05/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2974/16-05-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2019, Δήμου Μήλου και  των ΝΠΔΔ εποπτείας του,  κατόπιν της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας