Αυτοδιοίκηση

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Μαίου και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου με ένα θέμα στην ημερίσια διάταξη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2019, Δήμου Μήλου και  των ΝΠΔΔ εποπτείας του,  κατόπιν της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Ακολουθήστε μας