Αυτοδιοίκηση

Συνεδριάζει την Τρίτη 26 Νοεμβρίου το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου σας προσκαλούμε όπως την 26η του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ ώρα 10:00 π.μ. προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων Δ.Λ.Τ.Μ. έτους 2020

  1. Έγκριση μετακινήσεων Προέδρου και μελών Δ.Σ.

 

 

 

Μήλος,20/11/2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

 

 

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ακολουθήστε μας