Αυτοδιοίκηση

Αναβολή πραγματοποίησης 22ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι η 22η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένο τα πραγματοποιηθεί την 11η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 (βάσει της με Α.Π.8119/06-12-2019 πρόσκλησης), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Mήλου οικ. έτους 2020, αναβάλλεται, διότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, η απαιτούμενη γνώμη επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

 

 

ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Ακολουθήστε μας