Αυτοδιοίκηση

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Μήλου για την ψήφιση του προϋπολογισμού 2020

 

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης :  

 

 

Θέμα 1ο :  Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2020 (βάσει της με Α.Π. 2404 / 13-12-2019 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών)

Στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει φάκελος με σχετική εισήγηση του προς συζήτηση θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας