Αυτοδιοίκηση

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μήλου - Τα θέματα

Σας προσκαλούμε όπως την 10η του μήνα Φεβρουαρίου 2020 μέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 06.30μ.μ. προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου για να συζητηθούν και ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μήλου, αποφάσεις για τα εξής θέματα:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης ΑΜΕΑ και διαγραμμίσεων στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης Πλάκας - Πλακών.

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτημάτων για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο φορτοεκφορτώσεων και τροφοδοσίας καταστημάτων στο κέντρο της Πλάκας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μήλος, 06/02/2020

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ακολουθήστε μας