Αυτοδιοίκηση

Παίρνουν από τους Δήμους τη διαχείριση απορριμμάτων, αφού πήραν και τα λιμάνια

Νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων – ανακυκλώσιμων και των μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στα νησιά (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κλπ), διαμορφώνει το νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε την Τρίτη σχετικά με την ανασυγκρότηση της εθνικής περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.

Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες, το άρθρο 93 του νομοσχεδίου, προβλέπει τη συγκρότηση διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), οι  οποίοι θα λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ, ενώ στο εταιρικό σχήμα θα μετέχουν η οικεία Περιφέρεια, αλλά και όλοι οι Δήμοι που υπάγονται σε αυτήν.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πρόκειται να ιδρυθεί ενιαίος περιφερειακός ΦΟΔΣΑ για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, κατά 60% θα κατέχουν αθροιστικά οι Δήμοι Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, ενώ το 40% θα ανήκει στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η οποία γίνεται το «αφεντικό» της εταιρίας, καθώς ο περιφερειάρχης θα αναλάβει θέση επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ελάχιστοι από τους εκπροσώπους των 38 Δήμων των δύο νομών θα μετέχουν στη διοίκηση.

 

 

cyclades24.gr

Ακολουθήστε μας