Αυτοδιοίκηση

Συνεδριάζει την Παρασκευή 19 Ιουνίου το συμβούλιο της Κοινότητας Αδάμαντα

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 19η, του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ  2020, μέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 20.00 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.- Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για ΚΥΕ στη περιοχή  Αδάμαντα, ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΤΣΗ

2.-Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων

3.- Συζήτηση-επίλυση θεμάτων δικαιοδοσίας Κοινότητας Αδάμαντα

Ο Πρόεδρος της

Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Ακολουθήστε μας