Αυτοδιοίκηση

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου και μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00π.μ. η πρώτη Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου με μοναδικό θέμα την "Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου και μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μήλου".
 
Με πλήρη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, κατόπιν μυστικής ψηφορίας αναδείχτηκαν οι :
 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - Απόστολος Γκαγκάκης
Αντιπρόεδρος - Ζαμπέτα Τούρλου
Γραμματέας - Νικόλαος Εταιρίδης
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν ανά συνδυασμό, επίσης με μυστική ψηφοφορία, είναι:
 
Νίνος Χρήστος (τακτικό μέλος)
Μωραΐτης Μιχάλης (αναπληρωματικό μέλος)
Γκαγκάκης Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)
Δαμουλάκης Γεράσιμος (τακτικό μέλος)
Βαμβακάρη-Ψαθά Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)
Γαϊτανής Αβέρκιος (τακτικό μέλος)
Γοζαδίνος Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος)
Μαρτάκης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
Εταιρίδης Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος)

Ακολουθήστε μας