Αυτοδιοίκηση

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

 

Α.Π :250

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.20354/2022 (ΦΕΚ 1724/τεύχος Β΄/09-04-2022) την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00.

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός- οριοθέτηση τμημάτων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2022.
ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κ.ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΘΕΜΑ 4ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΑΛΑΜΑΝΟ ΣΩΤΗΡΙΟ.
ΘΕΜΑ 5ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΚΥΠΡΑΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση της υπ’αριθ.8/2020 απόφασης και παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην NOSTOS SEAFOOD EXPERIENCE O.E (κατάστημα MANGATA).
ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.
ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΑΓΝ ΜΑΛΛΗΣ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΨΑΘΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ.
ΘΕΜΑ 11ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΑΡΜΥΡΑ ΜΗΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ.
ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΑΝΕΖΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 13ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΖΑΧΑΡΙΑ.
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα το σχεδιασμό και την αδειοδότηση των λιμενικών υποδομών που θα πραγματοποιηθεί 17 και 18/05/2022 στην Αθήνα.

 

Μήλος, 08/04/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

Ακολουθήστε μας