Αυτοδιοίκηση

Συνεδρίαση Κοινότητας Π. Τριοβασάλου

 

Μήλος 27/05/2024


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π. ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας καλούμε όπως προσέλθετε , στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Π. Τριοβασάλου , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010 στο Κατάστημα της Δημοτικής κοινότητας Π. Τριοβασάλου την 31η, του μήνα Μαΐου 2024, μέρα της βδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.Τοποθέτηση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας με σήμανση αδιέξοδο-τέλος δρόμου,
εντός οικισμού Π. Τριοβασάλου.
2. Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης εντός οικισμού Π. Τριοβασάλου
και κίτρινη διαγράμμιση απαγόρευσης στάθμευσης.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Π. Τριοβασάλου

Ανθούσα Ψαθά

Ακολουθήστε μας