Αυτοδιοίκηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα, την 11η , του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, μέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018,) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
στα πιο κάτω θέματα:
1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ ((YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - CATERING), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (EGOIST)
2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (ΠΛΩΡΗ)
3. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (LEBETINA)
4. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ νόμιμου εκπροσώπου της ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ε.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
5. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) ΛΙΓΚΟΡ ΝΙΚΟ ΜΠΑΛΟ, νόμιμου εκπροσώπου της ΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ΄ΣΙΑ Ο.Ε.
6. Απαγόρευση στάθμευσης σε τμήμα εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα
ΦΛΩΡΑ ΤΟΥΡΛΟΥ

Ακολουθήστε μας