Περιγραφή

Sym sr150 σε καλή κατάσταση.

Contact

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΗΧΟΣ
6944474658
84800
ΜΗΛΟΣ
Email: vichosnikos1984@gmail.com
Sym