Περιγραφή

Kumatsu 4χρονο κινητήρα Βένζινης,με ΑC 50Hz/60Hz και 12 V DC εξαγωγή για ιδιωτική χρήση.
Έχει δουλέψει για 2 μήνες.

Contact

Ξυδους Αντωνιος
6987764265
18400
Ζαφυρια
Email: tonyxydous@yahoo.co.uk
ΓενητριαΓενητριαΓενητριαΓενητρια