ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα

Παγκρήτια: Νέο ξεκίνημα για όλους η άρση των capital controls

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 137Α/29-08-19 αποφασίστηκε από 01/09/2019 η πλήρης άρση των υφιστάμενων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων έτσι όπως είχαν θεσπιστεί με την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου της 18 ης Ιουλίου 2015 ( ΠΝΠ ΦΕΚ. Α΄ 84 ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω ΦΕΚ 137Α/29-08-19 ( Ν. 4624 ), από Κυριακή  01/09/2019:

  • Καταργείται οποιοσδήποτε περιορισμός που υπήρχε λόγω του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην ανάληψη μετρητών από το ταμείο και τα ΑΤΜs των Τραπεζών  καθώς  επίσης στην αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατάφερε να ανταποκριθεί στις τεράστιες δυσκολίες και προκλήσεις της  περιόδου που προηγήθηκε. Η πλήρης άρση των Capital Controls σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα με σαφώς βελτιωμένο κλίμα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους ιδιώτες.

Ακολουθήστε μας