ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα

Μέτρα ασφαλείας για τον κορωνοϊό από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

H Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εξάπλωσης του νέου κορωνoϊού (Covid-19) και με ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και υπευθυνότητα, απέναντι στους εργαζομένους και στους πελάτες της, εφαρμόζει σταδιακά αυξημένα μέτρα προστασίας και διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα συστήνει την πραγματοποίηση των συναλλαγών, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσα από τα εναλλακτικά της δίκτυα που είναι διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο.

 Δηλαδή:

- μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής Pancreta Online 

- μέσω του δικτύου των ΑΤΜ τόσο των καταστημάτων της, όσο και του δικτύου των συνεταιριστικών τραπεζών ανά την Ελλάδα.

Συστήνει επίσης στους πελάτες της την αυξημένη χρήση των καρτών, χρεωστικών και πιστωτικών, έναντι της  χρήσης των μετρητών.

Ενέργειες Πρόληψης για την Ασφάλεια και την Υγιεινή

Με προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην υγιεινή στον εργασιακό χώρο, τόσο στο δίκτυο των καταστημάτων, όσο και στα κτίρια της Διοίκησης, η Τράπεζα εφαρμόζει:

  • Μέτρα σταδιακής εισόδου των εισερχόμενων πελατών στα καταστήματα για την αποφυγή συνωστισμού.
  • Περιορισμό υπηρεσιακών ταξιδίων μόνο στα πλέον απαραίτητα και αναστολή οποιασδήποτε επαγγελματικής μετακίνησης στο εξωτερικό.
  • Αντικατάσταση υπηρεσιακών συναντήσεων με τηλεδιασκέψεις (τηλεφωνικές ή μέσω video) και εντατικοποίηση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.
  • Αδιάληπτη υποστηρικτική λειτουργία με δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας των στελεχών των κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων από το σπίτι, με χρήση φορητών συσκευών.
  • Παραχώρηση αδειών ειδικού σκοπού σε εργαζομένους της σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ΠΝΠ για τα «μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
  • Αναστολή παραχώρησης του Συνεδριακού Κέντρου της Τράπεζας προς τρίτους και περιορισμό της χρήσης του για εσωτερικούς σκοπούς.

Η Παγκρήτια Τράπεζα στο πλαίσιο των ευρύτερων κλιμακούμενων μέτρων προστασίας για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών επέκτασης του Covid-19, προσαρμόζει με ευελιξία τη λειτουργία της με γνώμονα την προστασία της ατομικής υγείας των εργαζομένων της και τη διευκόλυνση των συναλλαγών των πελατών της. 

Ηράκλειο 16/3/2020

Ακολουθήστε μας