ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα

Δώρο Πάσχα 2020: Οι λεπτομέρειες καταβολής του και πως θα υποβληθούν οι Α.Π.Δ.

 Με νέα Κ.Υ.Α. που αναμένεται να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. καθορίζεται το πλαίσιο για την καταβολή του δώρου Πάσχα 2020, καθώς και ο τρόπος αναγραφής του στις Α.Π.Δ. για όσες επιχειρήσεις επλήγησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (βάσει Κ.Α.Δ.).

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του κόμβου, οι εν λόγω εργοδότες θα καταχωρούν σε διακριτή Α.Π.Δ. το δώρο Πάσχα 2020 και μάλιστα με δύο διαφορετικούς κωδικούς τύπου αποδοχών, έτσι ώστε να αποτυπώνονται τα ποσά που βαρύνουν τόσο τον εργοδότη, όσο και τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η προθεσμία υποβολής της διακριτής Α.Π.Δ. για το δώρο Πάσχα 2020 θα οριστεί για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020.

 

Οι εργοδότες αυτοί όπως είναι γνωστό, υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους τους έως 30.6.2020, ενώ πρέπει να αποδώσουν τις οφειλόμενες —για το σύνολο του δώρου— ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις.

 

Για το δώρο Πάσχα 2020 θα υπάρχει και νέα υποχρέωση υποβολής ειδικού εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Οι εργοδότες προκειμένου να πληρωθούν το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020. Στο έντυπο αυτό θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, τα στοιχεία των εργαζομένων τους καθώς και το ποσό του επιδόματος Πάσχα 2020 (δηλαδή μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης του κάθε μισθωτού, το οποίο όπως αναφέραμε καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 


Σε κάθε περίπτωση είμαστε εν αναμονή της δημοσίευσης της Κ.Υ.Α. στο Φ.Ε.Κ.

 

 

www.taxheaven.gr

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας