Η ΜΗΛΟΣ ΜΑΣ

Η Μήλος μας

Ἡ ἐκπλήρωση τῆς προφητείας: «Ὁ Πόλεμος θὰ τελειώσει στὴν Κάναβα».

Μιὰ προφητεία ἦταν γνωστὴ σ παλιότερες ἐποχὲς στὴ Μῆλο καὶ ἀναφερόταν σὲ κάποιον πόλεμο· τὴ γνώριζαν οἱ παλιότεροι, εἰδικὰ οἱ Ἀδαμαντινοί, χωρὶς νὰ ξέρουν ποιὸν πόλεμο ἐννοοῦσε. Ἡ προφητεία ἔλεγε: «ὁ Πόλεμος θὰ τελειώσει στὴν Κάναβα».

Ἀπὸ τὸ «Ἡμερολόγιο Γερμανικῆς Κατοχῆς» ποὺ κρατοῦσε ὁ Γιάγκος Καβρουδάκης, τότε Πρόεδρος τῆς Κοινότητας Ἀδάμαντα:


«18.10.1944: (...) Κατὰ τὴν χθεσινὴν ραδιοφωνικὴν ἐκπομπὴν Λονδίνου, ἀνεκοινώθη ὅτι ὅλαι αἱ Κυκλάδες εἶναι ἐλεύθεραι πλὴν τῆς Μήλου, Ρόδου, Κῶ, Πάτμου, Λέρου καὶ μικρὸν τμῆμα τῆς Β.Δ. Κρήτης. Ὑπάρχει μία παλαιὰ προφητεία: ὅτι ὁ πόλεμος θὰ τελειώση στὴν Κάναβα”. Μήπως πρόκειται νὰ ἐπαληθεύση; Μήπως, λοιπόν, μείνομεν τελευταῖοι;».[1]


Συμπληρώνονται σήμερα, 9 Μαΐου 2020, ἀκριβῶς 75 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Λόχου ἀποβιβαζόταν στὴ Μῆλο, τερματίζοντας καὶ ἐπίσημα τὴν περίοδο τῆς γερμανικῆς κατοχῆς. Ὑπὸ κανονικὲς συνθῆκες ὁ Δῆμος Μήλου θὰ ἔπρεπε νὰ προβεῖ σὲ σειρὰ ἐορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ «Ἐλευθέρια». Ὅμως, σὲ ἐποχὴ πανδημίας καὶ ἐνῶ γύρω μας ἐξακολουθοῦν νὰ χάνονται ἄνθρωποι, νὰ ἰσχύουν ἀπαγορεύσεις καὶ τὸ (ἄμεσο) μέλλον νὰ εἶναι ἀβέβαιο, οἱ ὅποιοι ἐορτασμοὶ ἀναβάλλονται, μοιραῖα. Δὲν «ἀναβάλλεται», ὅμως, καὶ δὲν περνάει σὲ δεύτερη μοῖρα ἡ ἱστορικὴ μνήμη ἑνὸς τέτοιου σημαντικοῦ γεγονότος. Ἡ «Φωτοθήκη», τιμῶντας τὴν ἐπέτειο, παρουσιάζει ἕνα ἔγγραφο ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Εὐαγγέλου Καμπούρη, σχετικὸ μὲ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες.

 

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την δημοσίευση στο melosphototheque.blogspot.com

Ακολουθήστε μας