ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΝΗΣΙΑ

Κυκλάδες – Νησιά

Κραυγή αγωνίας από τους Λιμενικούς των Κυκλάδων: Είμαστε υποστελεχωμένοι!

Επιστολή ΕΠΛΣ/ΚΥΚΛΑΔΩΝ :

« Ενίσχυση προσωπικού Λιμενικών Αρχών υπαγομένων στην 6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ».' 

 
  1. Μετά τη διεξαγωγή των τακτικών μεταθέσεων, έτους 2020, οι ήδηυποστελεχωμένες Λιμενικές Αρχές των Κυκλάδων αποδυναμώθηκαν έτι περεταίρω, με συνέπεια αυτές να λειτουργούν με μη επαρκείς – για την εκπλήρωση της πολυσχιδούς δραστηριότητάς τους -συνθέσεις .

Ειδικότερα, το ισοζύγιο των στελεχών που υπηρετούν στο πολυνησιακό γεωγραφικό διαμέρισμα των Κυκλάδων συρρικνώθηκε κατά είκοσι οκτώ (28) στελέχη

 
  1. Οι δημιουργηθείσες, από την υποστελέχωση δυσχέρειες, επιτείνονται από το γεγονός ότι οι Λιμενικές Αρχές των Κυκλάδων καλούνται, σε μηνιαία βάση, να διαθέτουν ικανό αριθμό στελεχών (περί τα δέκα πέντε -15- συνήθως στελέχη), προκειμένου ενισχύεται η δυναμικότητα των Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου, προς ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών.

Ουδείς αμφισβητεί την αναγκαιότητα της αδιάλειπτης ενίσχυσης των Λιμενικών Αρχών που ΄΄σηκώνουν΄΄ το δυσβάσταχτο βάρος του μεταναστευτικού και αστυνομεύουν νυχθημερόν τα εξ ανατολών θαλάσσια σύνορα της πατρίδος μας και κατ΄ επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο όμως η ενίσχυση αυτή δέον όπως πραγματοποιείται ορθολογικά, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας έτερων δυσχερειών, που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία των Λιμενικών Αρχών των Κυκλάδων, οι οποίες (δυσχέρειες) ενδεικτικά ανάγονται, στην ομαλή άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων, στην αδυναμία χορήγησης κανονικών αδειών στο προσωπικό, ακόμη και σε χειμερινή περίοδο, κ.λ.π.  

  1. Μετά τη θέση σε ισχύ του Π.Δ 11/2021 (ΦΕΚ 21 Α΄/21) ΄΄Τοποθετήσεις-μεταθέσεις-αποσπάσεις-διαθέσεις προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ΄΄ , το οποίο σαφώς καθορίζει ένα σύστημα μεταθέσεων βελτιωμένο  και αναμφίβολα  περισσότερο ενισχυμένο και ενόψει της επικείμενης θερινής περιόδου, επιβάλλεται όπως στις προτεραιότητές σας τεθεί η ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ενίσχυσης με προσωπικό του συνόλου των Λιμενικών Αρχών των Κυκλάδων, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών και με γνώμονα την υπό θέσπιση νέα κατανομή των οργανικών θέσεων, ως αυτές θα προκύψουν από την εφαρμογή και τις προβλέψεις των διατάξεων του νόμου 4676/20 (ΦΕΚ 67-Α΄/20).
  1.  Πέραν των ανωτέρω και προκειμένου διασφαλισθεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της 6ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ , πολλές εκ των οποίων λειτουργούν οριακά (Λιμ.Αρχές Ίου, Σερίφου, Φολεγάνδρου, κ.λ.π), αναγκαία τυγχάνει ίσως η επανεξέταση του σχεδίου ενδυνάμωσης των Λιμενικών Αρχών που φυλάσσουν τα  θαλάσσια σύνορά μας, ώστε η ενίσχυση αυτών να πραγματοποιείται με απορρόφηση προσωπικού από υπηρεσίες που η στελέχωσή τους είναι επαρκέστερη αυτής των Λιμενικών Αρχών των Κυκλάδων, η προσωρινή αποδυνάμωση των οποίων δεν δημιουργεί μείζονα προβλήματα στη λειτουργία τους.   
  1.  Διατελώντας βέβαιοι για το αέναο ενδιαφέρον και βούλησή σας, προς υποστήριξη  των ως άνω αιτημάτων μας, ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων τελούμε στη διάθεσή σας για κάθε ανακύπτουσα, δυνητικά, συνεργασία.-

                                                 Για το Δ . Σ

                             

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης                                         ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ  Γεώργιος   

Ακολουθήστε μας