ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΝΗΣΙΑ

Κυκλάδες – Νησιά

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι νησιωτικές διασυνδέσεις

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι νησιωτικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις από τον ΑΔΜΗΕ, όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του Διαχειριστή για τη χρήση 2021, με σκοπό την άρση της «ηλεκτρικής απομόνωσης» σχεδόν του συνόλου της νησιωτικής Ελλάδας έως το 2029.

Έτσι, όσον αφορά τη διασύνδεση Κρήτη-Αττική, τους δύο τελευταίους μήνες του 2021 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο θαλάσσιο τμήμα του έργου με την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων οπτικών ινών (συνολικού μήκους 670 χλμ.) και την πόντιση του πρώτου τμήματος του ανατολικού ηλεκτρικού πόλου 500kV, μήκους 170 χλμ.

Τις εργασίες τοποθέτησης του ηλεκτρικού καλωδίου πραγματοποίησε το υπερσύγχρονο πλοίο εγκατάστασης καλωδίων «Aurora», το οποίο πραγματοποίησε το παρθενικό του ταξίδι από τη Νορβηγία στην Ελλάδα ειδικά για τον σκοπό αυτό. Εντός του 2022 θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των χερσαίων καλωδιακών τμημάτων στην πλευρά της Αττικής ενώ θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή μέρους του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής.

Το 2021 ξεκίνησε επίσης η υλοποίηση της τέταρτης και τελευταίας φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, ύψους 410 εκατ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την διασύνδεση των νησιών της Θήρας, Μήλου, Φολεγάνδρου και Σερίφου με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη διασύνδεση της Θήρας ολοκληρώθηκαν και έχουν ήδη υπογραφεί οι συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης για την καλωδιακή γραμμή Νάξου-Θήρας και τον Υποσταθμό & SVC Θήρας.

«Χώρος» για ΑΠΕ 332 MW στις Κυκλάδες

Επίσης, προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για την διασύνδεση με το ΕΣΜΗΕ των νήσων της Μήλου, Φολεγάνδρου και Σερίφου. Η υποθαλάσσια γραμμή της Θήρας αναμένεται να ηλεκτριστεί το α’ εξάμηνο του 2023 και τα υπόλοιπα νησιά εκτιμάται ότι θα διασυνδεθούν με το ΕΣΜΗΕ το α’ εξάμηνο του 2024.

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332 MW στα νησιά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2031, επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και οικονομικό ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα. Το έργο έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ακολουθήστε μας