ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Σας προσκαλούμε όπως την 08η του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 18:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα  για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Ανάθεση υπόθεσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση προσφυγής επιβολής διοικητικού προστίμου).

 

Μήλος, 04/11/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

 ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220