ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Μήλου: Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019”, οργανώνει ημερίδα στην Μήλο με θέμα:

“Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Μήλου: Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις”. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου.

Στην ημερίδα θα παρουσι της δράσης του, η σημασία των προστατευόμενων περιοχών του νησιού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αναζητηθούν λύσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και τις τοπικές και εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Μήλο.

Αξιόλογοι ομιλητές σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στις Κυκλάδες. Δελτίο Τύπου

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019”, οργανώνει ημερίδα στην Μήλο με θέμα: “Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Μήλου:

Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις”. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Δήμου Μήλου.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί ο φορέας, το αντικείμενο της δράσης του, η σημασία των προστατευόμενων περιοχών του νησιού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αναζητηθούν λύσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς ές και εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται Αξιόλογοι ομιλητές – εισηγητές θα απευθύνουν ομιλίες σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στο νησί και γενικότερα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

«Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Μήλου:

Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις»

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μήλου

17:30 - 18:00 Προσέλευση καλεσμένων

18:00 - 18:15 Χαιρετισμοί

18:15 - 18:30 Έναρξη της ημερίδας από τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων κ. Κωνσταντίνο Βασιλάκη.

18:30 - 18:45 “Προστασία και ανάδειξη των μικρών υγροτόπων γλυκού νερού στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στο Νότιο Αιγαίο”/Ομηλήτρια: κα. Ελένη Φυτώκα, Υπεύθυνη Απογραφής Φυσικών Περιοχών, ΕΚΒΥ

18:45 - 19:00 “Ερπετά στο σύμπλεγμα της Μήλου”/Ομιλητής: κ. Γιάννης Ιωαννίδης. Βιολόγος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας

19:00 - 19:15 “Ενημέρωση για την διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών”/Ομιλητής: κ. Ηλίας Αποστολίδης, εκπρόσωπος της εταιρείας “ΥΛΗΔιαχείριση και προστασία περιβάλλοντος” που εκπονεί τις ΕΠΜ.

19:15 - 21:00 Συζήτηση – Τοποθέτηση κοινού – Παρεμβάσεις φορέων

21:00 Λήξη της ημερίδας

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220