ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου την Τετάρτη 13/11 - Τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                               

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Ζούλιας Φραγκίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 13/11/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7427/08-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290820404001 και 29082ΕΚ00273.

Εισηγητής: Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290823711001, 29082ΕΚ00199 και 29082ΕΚ00210.

Εισηγητής: Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού  του  έργου «Έργα αντιμετώπισης  πλημμυρικών  φαινομένων και διαμόρφωση χώρου στη Χαλικιά».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα (Παλιά Γερμανικά Ψυγεία)».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα  6ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων Β΄ Φάση του Δήμου Μήλου» ως προς τη διάρκειά της.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στο Νηπιαγωγείο Πλάκας Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Έργων Δήμου Μήλου (Μεμονωμένοι Προβλήτες στις θέσεις Ψαθάδικα και Εμπουριός)».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της με αρ. 137/2019 (ΑΔΑ ΨΘΗ6ΩΚΩ-ΔΥΒ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο: Έγκριση μερικής τροποποίησης της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου» (απόφ. ΔΣ 55Α/2011).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 11ο: Έγκριση μερικής τροποποίησης της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου» (απόφ. ΔΣ 55Β/2011).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο: Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 26/10/2019 έως 15/5/2020 λεωφορείων στην άγονη υπεραστική γραμμή νήσου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Καμπούρη).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο: Εκπροσώπηση του Δήμου Μήλου σε τουριστικές εκθέσεις.

Εισηγητής: Γαϊτανής Αβέρκιος

Στο Γραφείο της Γραμματείας Δήμου Μήλου υπάρχει φάκελος με σχετικές εισηγήσεις

των προς συζήτηση θεμάτων.

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220