ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Συνεδριάζει την Τρίτη το Τοπικό Συμβούλιο Τρυπητής - Τα θέματα

     

 

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Κοινότητας Τρυπητής , που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03- 2020), την 28η του μηνός Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.00, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

  • Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μήλου για αιτήματα τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού στις περιοχές Παλαιοχώρι και Ζεφυρία.
  • Εισήγηση για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού στις περιοχές Κληματοβούνι και Τρυπητή .
  • Αίτημα προμήθειας εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων .
  • Αίτημα για την προμήθεια υλικού για την συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος .
  • Αίτημα για προμήθεια εξοπλισμού κοινοτικού καταστήματος.
  • Αίτημα δημοτών για εξέταση και επίλυση προβλημάτων οσμών αποχετευτικού δικτύου στην Τρυπητή.
  • Ενημέρωση συμβούλων Τρυπητής .

 

ΜΗΛΟΣ 26-04-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

 

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220