ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Την Παρασκευή συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο του Αδάμαντα

 

 

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 19η, του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ  2020, μέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 20.00,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

 

 

1.- Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για ΚΥΕ στη περιοχή  Αδάμαντα, ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΤΣΗ

2.-Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων

3.- Συζήτηση-επίλυση θεμάτων δικαιοδοσίας Κοινότητας Αδάμαντα

 

 

 

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αδάμαντα

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

 

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios