ΜΗΛΟΣ

Μήλος

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΗΛΟΥ: Ενωμένοι θα σώσουμε τον Καστανά!

 

 

 

Θέλουμε με αυτή μας την ανακοίνωση να πάρουμε θέση σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για το περιβάλλον του νησιού μας. Αναφερόμαστε στην προσπάθεια για την δημιουργία μονάδας καυσίμων από εταιρεία με την επωνυμία “ΜΗΛΟΣ ΟΙΛ”‘ στη θέση Καστανάς-Τρία Πηγάδια, στην ανατολική Μήλο.

 

 

Ο φάκελος με τις αιτήσεις και τις αντίστοιχες άδειες αυτής της δραστηριότητας αναφέρει ως αντικείμενο την εμπορία καυσίμων. Ένα μεγάλο δηλαδή βενζινάδικο σε μια απομονωμένη περιοχή.  Δεν δικαιολογείται βέβαια από το μέγεθος της αγοράς καυσίμων του νησιού μια τέτοια επένδυση. Είναι προφανές πως η δραστηριότητα που υποκρύπτεται είναι η τροφοδοσία πλοίων με καύσιμα και η διύλιση των αποβλήτων των καυσίμων των πλοίων (σεντινόνερα).

 

Η δεύτερη αυτή δραστηριότητα  αναφερόταν άλλωστε στην αίτηση της εταιρείας προς το Δήμο Μήλου για την προέγκριση χωροθέτησης το 1997. Τότε δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει κατά πλειοψηφία θετικά σε αυτή την αίτηση. Επίσης δυστυχώς, σε διάστημα 22 χρόνων, ο Δήμος Μήλου δεν ασχολήθηκε με το θέμα που όπως φαίνεται ποτέ δεν είχε σταματήσει. Εξαίρεση  αποτέλεσε το 2016 η αρνητική  γνωμάτευση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου Μήλου για την παράταση της άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης της εταιρείας. Δυστυχώς και πάλι η γνωμάτευση αυτή της επιτροπής περιβάλλοντος δεν ήρθε ποτέ για συζήτηση στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου είναι ο μοναδικός σύλλογος του νησιού που έχει ως προτεραιότητα του την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να ζήσουν μια ποιοτική ζωή σε αυτό. Αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια για μια ανάπτυξη που δεν θα καταστρέφει το νησί, δεν θα υπονομεύει την ποιότητα της ζωής που δικαιούμαστε όλοι μας.

 

 

Σε ένα νησί που είναι ήδη  επιβαρυμένο από την εξόρυξη και  η τουριστική δραστηριότητα προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις και φέρνει και ανεύθυνες προς το περιβάλλον συμπεριφορές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή μια δραστηριότητα ιδιαίτερα επικίνδυνη για το περιβάλλον, ιδιαίτερα το θαλάσσιο. Είμαστε λοιπόν κάθετα αντίθετοι στην πραγματοποίηση αυτής της επένδυσης.

 

 

Σήμερα η εταιρεία εμφανίζεται ως έχουσα  φάκελο αδειοδοτήσεων. Η νομιμότητα και πληρότητα των στοιχείων αυτού του φακέλου πρέπει σίγουρα να διερευνηθεί διεξοδικά και να εξαντληθούν οι όποιες νόμιμες δυνατότητες ακύρωσης αυτών των αδειών στο Συμβούλιο Επικρατείας.

 

 

Δεν αρκεί όμως αυτό. Ενωμένοι όλοι οι πολίτες της Μήλου με πρώτο το Δήμο Μήλου πρέπει να εμποδίσουμε με την αγωνιστική μας παρουσία τα σχέδια αυτής της εταιρείας. Να μην αφήσουμε να γίνει μια τέτοια υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο νησί μας. Ο αγώνας μας μπορεί να είναι αυτός που θα διαδραματίσει τον αποφασιστικό ρόλο. Το περιβάλλον της Μήλου, οι ίδιες οι ζωές μας είναι πάνω από τα κέρδη τους.

 

 

Ενωμένοι να βρεθούμε απέναντί τους !

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου

Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας

Γ. Μάλλης                                                                                            Α. Τρίμης

 

 

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios