ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Ωρολόγιο πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων Γυμνασίου και ΓΕ.Λ. Μήλου

Από Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 το ΓΕ.Λ. Μήλου και το Γυμνάσιο Μήλου θα λειτουργήσουν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Webex, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 151978/ΓΔ4/07-11-2020

 

(ΦΕΚ 4900/τ.Β'/07-11-2020) η οποία τροποποιεί την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (ΦΕΚ 3882/τ.Β'/12-09-2020), με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα:

 

1η ώρα 08:30 - 09:10

2η ώρα 09:20 - 10:00

3η ώρα 10:10 - 10:50

4η ώρα 11:00 - 11:40

5η ώρα 11:50 - 12:30

6η ώρα 12:40 - 13:20

7η ώρα 13:30 - 14:10

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios