ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Ολοκληρώνεται το κτήριο Γερμανικά Ψυγεία στον Αδάμαντα με το πρόγραμμα 'Αντώνης Τρίτσης'

 
Ένταξη του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)” στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο “Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)”, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και συγκεκριμένα στον Άξονα 《Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός》, με ποσό χρηματοδότησης που ανέρχεται στα 274.418,83€.
 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες για την επισκευή και την ολοκλήρωση του κτιρίου των πρώην Γερμανικών ψυγείων, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό του Αδάμαντα.
 
 
Στόχος της μελέτης είναι η αποπεράτωση του υπολοίπου κτιρίου, να γίνει με τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα ενιαίο αρχιτεκτονικά σύνολο με το ήδη αποπερατωμένο τμήμα του, η εναρμόνιση του κτιρίου με την παραδοσιακή αισθητική του οικισμού και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιά μέσω της μνήμης, με την αποκατάσταση της παλαιάς λιθοδομής.
 
 
Δήμος Μήλου
 
 
 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios