ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Ανακοίνωση του Δήμου Μήλου για την στράτευση γεννηθέντων το έτος 2003

Ανακοίνωση Δήμου Μήλου:

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά οι γεννημένοι το έτος 2003 (στρατεύσιμοι της κλάσεως 2024) που διαμένουν στον Δήμο Μήλου είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Αττογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021, ήτοι από 02 Ιανουάριου 2021 έως και 31 Μαρτίου2021 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω :

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

 

 

Σημείωση : Αυτό το διάστημα και για όσο διαρκέσουν οι περιορισμοί λόγω
covid-19 το ΚΕΠ εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2287022894)

 

 

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Μικέλης

 

 

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios