ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Το πλάνο απόσυρσης του εργοστασίου της ΔΕΗ στην Μήλο μετά την ηλεκτρική διασύνδεση

 

 

Τη σταδιακή απόσυρση της πλειονότητας των αυτόνομων και τοπικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά των Κυκλάδων ανάλογα με την έκβαση και το χρόνο υλοποίησης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ.

 

 

 ΑΣΠ Μήλου και ΤΣΠ Σερίφου: για όσο παραμένουν τα εν λόγω νησιά Μη Διασυνδεδεμένα, διατηρούνται σε λειτουργία τα εργοστάσια της ΔΕΗ σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανάπτυξης ΜΔΝ περιόδου 2020-2026. Ακολούθως με την ολοκλήρωση και της Δ’ φάσης με βάση και την αποκτηθείσα εμπειρία από μια πρώτη περίοδο λειτουργίας της νέας διασύνδεσης είναι δυνατό να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σταδιακή απόσυρσή τους.

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της Δ’ φάσης που περιλαμβάνει τη διασύνδεση Λαύριο – Σέριφος – Μήλος – Φολέγανδρος – Θήρα, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2024, προτείνεται η διατήρηση τοπικής ισχύος 50 MW σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών, απαίτηση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την μέχρι τότε ενίσχυση του ΑΣΠ. 

 

 

 

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση εξαιρετικά δυσμενών καταστάσεων που ενδέχεται να ανακύψουν σε ενδεχόμενη ταυτόχρονη απώλεια δύο υποβρυχίων καλωδιακών διασυνδέσεων ΥΤ που τροφοδοτούν το ίδιο νησί, κρίνεται απαραίτητο στους υφιστάμενους χώρους των ΑΣΠ/ΤΣΠ που προτείνεται η παύση της λειτουργίας τους (Άνδρου, Σύρου, Μυκόνου, Σερίφου και Μήλου) να διατηρηθεί ή/και να αναπτυχθεί από τον Παραγωγό κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμός ΜΤ, απαιτούμενες δεξαμενές, κλπ.) και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης φορητών μονάδων παραγωγής για λόγους κάλυψης των κρίσιμων φορτίων των νησιών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios