ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Ευχαριστήριο του Δήμου Μήλου προς την Imerys

 

 

 

Δια της παρούσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Εταιρία Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στη Μήλο για τη δωρεά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βελτίωσης και αναβάθμισης της λειτουργίας της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Μήλου.

 


Η προμήθεια, εγκατάσταση και (θέση σε) λειτουργία

α) ενός κοχλία αφυδάτωσης ιλύος και

β) ενός αναδευτήρα για την δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος ,

συνολικής αξίας 59.050 ευρώ (πενήντα εννιά χιλιάδων και πενήντα ευρώ)+Φ.Π.Α., θα συμβάλουν καθοριστικά στην βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση κατά 10% της δυνατότητας επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας , αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την λειτουργία της και καλύπτοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των περιοχών τις οποίες εξυπηρετεί.

 

 

 

 

 

 

menelai katerinav ikeli255x220
koyntoyratzis255x220 0

Ακολουθήστε μας

loyladaki 255x2202
Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios