ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Χωροταξικές επιλογές για τη Μήλο: Ζητείται ωριμότητα, σεβασμός, προοπτική και λογική

Δύο ημέρες πριν την νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα χωροταξικά του νησιού μας, ελπίζουμε να ληφθούν οι ορθές και ώριμες αποφάσεις - εισηγήσεις.

Συμφωνα με εκτιμήσεις οι προτάσεις έτσι όπως διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη και με μεγάλη συμμετοχή συνεδρίαση, εξορθολογίζουν σε μεγάλο βαθμό τους όρους και τους περιορισμούς στη δόμηση, αποφεύγοντας ακραίες επιλογές.

Κανείς δεν πρέπει ωστόσο να αγνοεί, ότι η αξιοποίηση της περιουσίας του συνδέεται με την ποιότητα και την ελκυστικότητα του νησιού.

Αυτά που "πουλάει" η Μήλος, είναι αυτά που δίνουν αξία στις περιουσίες και όχι αν ο συντελεστής δόμησης αν είναι 1,2 ή 1,4...!

Πρέπει όλοι να συμβάλουμε στο να ληφθούν σωστές αποφάσεις που δεν θα απαξιώνουν τις περιουσίες μας με κανένα τρόπο: Είτε καθιστώντας τις απλά χωράφια, είτε καθιστώντας τη Μήλο Κυψέλη και Αμπελόκηπους.

Ακολουθήστε μας

Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios