ΜΗΛΟΣ

Μήλος

Ενίσχυση Δήμου Μήλου με 6 εκατομμύρια ευρώ

 

Ο Δήμαρχος Μήλου, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.Στέλιο Πέτσα, ενισχύουν τον Δήμο Μήλου με 6 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έλαβε ποτέ ο Δήμος Μήλου και αποδίδεται για την
«Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Το έργο αφορά σε τσιμεντόστρωση - ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων που εξυπηρετούν κυρίως αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε είκοσι μία (21) περιοχές του Δήμου Μήλου.
Τα έργα θα πραγματοποιηθούν
στην Κοινότητα Μήλου (στις περιοχές Φουρκοβούνι, Αρετή, και Φυροπόταμο - Λάμαρη),
στην Κοινότητα Τρυπητής (στις περιοχές Γερακόπετρα, Κανέρια, Κόρφος, Λειβάδια, Μαρβίτες, Λούλου και Σταυρός),
στην Κοινότητα Πέρα Τριοβασάλου (στις περιοχές Αγριλιές, Βουνά, Κατήφορα (Άγιος Ελευθέριος) Λειβάδια (Καμακάρη και Σύμβουλος) και Στενό),
στην Κοινότητα Τριοβασάλου (στις περιοχές Αγ. Ειρήνη - Αγ. Κωσταντίνος, Αγ. Ανάργυροι και Παρασπόρος -Βόλια ) και
στην Κοινότητα Αδάμαντα (στις περιοχές Ζερβίνη, Λαγκαδάκια και Μαυρομούρι).
Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους τμημάτων του έργου.

Κοινότητα Μήλου.
Πρόκειται για δύο (2) περιοχές οι οποίες αναλύονται ως εξής:

1. Περιοχή Φουρκοβούνι – Αρετή

Τμήμα 1 : τσιμεντόστρωση μήκους 282,00 μ. και κατασκευή αγωγού όμβριων διατομής DN 400.

Τμήμα 2 τσιμεντόστρωση μήκους 177,60 μ. και κατασκευή λιθοδομής μήκους 180,00 μ. πλάτους 0,50 μ. ύψους 0,60 μ. για λόγους ασφαλείας

2. Περιοχή Φυροπόταμο – Λάμαρη

Τμήμα 1 : τσιμεντόστρωση μήκους 600,00 μ. και κατασκευή αγωγού όμβριων διατομής DN 400 σε δύο θέσεις

Κοινότητα Τρυπητής.
Πρόκειται για επτά (7) περιοχές οι οποίες αναλύονται ως εξής:
1. Περιοχή Γερακόπετρας

Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 80,00 μ.
Τμήμα 2: τσιμεντόστρωση μήκους 513,00 μ.

2. Περιοχή Κανέρια
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 340,00 μ.

3. Περιοχή Κόρφος
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 20,00 μ.
Τμήμα 2: τσιμεντόστρωση μήκους 608,00 μ.
Τμήμα 3: τσιμεντόστρωση μήκους 484,00 μ.
4. Περιοχή Λειβάδια Μαραβίτες
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 290,00 μ. και αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης σε μήκος 208,00 μ. με αγωγό PE DN90/PN 16 atm.
5. Περιοχή Λούλου
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 168,00 μ., ασφαλτόστρωση μήκους 215,00
κατασκευή τοιχίου μήκους 20,00 μ.
6. Περιοχή Μαραβίτες
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 155,00 μ.

Τμήμα 2: τσιμεντόστρωση μήκους 60,00 μ.
7. Περιοχή Σταυρός
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 152,00 μ.


Κοινότητα Πέρα Τριοβασάλου.
Πρόκειται για έξι (6) περιοχές οι οποίες αναλύονται ως εξής:
1. Περιοχή Αγριλιές.
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 53,00 μ.
2. Περιοχή (Συκιά) Βουνό.
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 100,00 μ.
3. Περιοχή Κατήφορα -- Άγιος Ελευθέριος.
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 290,00 μ.
4. Περιοχή Λειβάδια (Καμακάρη)
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 58,50 μ.
5. Περιοχή Λειβάδια (Σύβουλος Μπουσδούκος)
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 419,00 μ. και αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης σε μήκος 425,00 μ. με αγωγό PE DN90/PN 16 atm.
6. Περιοχή Στενό

Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 556,00 μ.

Κοινότητα Τριοβασάλου.
Πρόκειται για τρεις (3) περιοχές οι οποίες αναλύονται ως εξής:
1. Περιοχή Αγ.Ειρήνη - Αγ.Κωνσταντίνος
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 125,00 μ.
Τμήμα 2: τσιμεντόστρωση μήκους 265,83 μ.
2. Περιοχή Αγ. Ανάργυροι.
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 105,00 μ.
3. Περιοχή Παρασπόρος Βόλια.
Τμήμα 1: ασφαλτόστρωση μήκους 793,00 μ., αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης σε μήκος 800,00 μ. με αγωγό PE DN 110 / PN 16 atm., κατασκευή λιθοδομών σε πέντε (5) σημεία με συνολικό μήκος 345,00 μ., τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 32,00 μ. και μέσου ύψους 3,00 μ., κατασκευή αγωγού όμβριων διατομής DN 400 σε δύο θέσεις και διπλό αγωγό από τσιμεντοσωλήνες D1000.

Κοινότητα Αδάμαντα.
Πρόκειται για τρεις (3) περιοχές η οποία αναλύεται ως εξής:
1. Περιοχή Ζερβίνη
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 230,00 μ
2. Περιοχή Λαγκαδάκια
Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 256,00 μ
3. Περιοχή Μαυρομούρη

Τμήμα 1: τσιμεντόστρωση μήκους 250,00 μ. και αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης σε μήκος 250,00 μ. με αγωγό PE DN 110 / PN 16 atm.

Καθώς επόσης και το έργο "Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου"
Αφορά σε ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού χωμάτινου δρόμου, μήκους 8.000,00 μ. που εξυπηρετεί κυρίως αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε όλο το νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού.
Πρόκειται για τις περιοχές Κάμπος, Αγ. Ελεούσα, Μπαμπούνη, Μαρκουλή και Ξυλοκερατιάς, στις οποίες υπάρχουν κυρίως κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Το έργο αφορά τις εργασίες οδοποιίας της χωμάτινης οδού μήκους 8.000,00 μ. και μέσου πλάτους 6,00 μ. που διατρέχει το νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου και οδηγεί στον πιο απομακρυσμένο αγροτικό οικισμό του Δήμου Μήλο.
Οι εργασίες αφορούν στη βελτίωση όσων αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (κυρίως άρση καταπτώσεων, καθαρισμοί πρανών και δημιουργία τριγωνικών τάφρων), κατασκευή οχετών όμβριων υδάτων και ασφαλτόστρωση σε πλάτος 5,50 μ. στο σύνολό του.

315914511_507598101394455_4666735386051567164_n.jpg

Ακολουθήστε μας

Kostas Kamakaris 255x220

metaforiki panorios