ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ναυτιλία

Ακτοπλοΐα: Τα «απόνερα» της ενεργειακής κρίσης «κόντρα» στο καλό θερινό τρίμηνο

Μια καλή «γεύση» τόσο για την, καλή όπως αποδείχτηκε, πορεία του γ’ τριμήνου 2021, δηλαδή επί της ουσίας του μεγαλύτερου μέρους της θερινής τουριστικής σεζόν, έναντι της περυσινής «εικόνας» όσο και των δυσμενών επιπτώσεων που έχει προκαλέσει η άνοδος στις τιμές των καυσίμων έδωσαν δύο εισηγμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες, χτες η ΑΝΕΚ και προ ημερών η Attica Συμμετοχών, οι οποίες μάλιστα, βάσει σεναρίων, βρίσκονται και σε ζυμώσεις για την… μεταξύ του συγχώνευση-σύμπραξη.

«Κοινή συνισταμένη» των όσων ανακοίνωσαν τα δύο γκρουπ είναι η ενίσχυση μεγεθών το 9μηνο 2021 και στο γ’ τρίμηνο έναντι της περυσινής χρονιάς, η αυξητική τάση της κίνησης αλλά και η σημαντική ενίσχυση του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων από… 35% έως 75% περίπου.

Ξεκινώντας μάλιστα από το τελευταίο, λόγω και της επικαιρότητας, χτες η ΑΝΕΚ ανέφερε ότι «η μεγάλη άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου το εννεάμηνο του 2021, η οποία οδήγησε σε αύξηση του κόστους καυσίμων κατά 35% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020, απορρόφησε σημαντικό μέρος της ωφέλειας από την αύξηση της κίνησης και των εσόδων». Κατά την εταιρεία, «οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα επιβαρύνοντας υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος». Αλλά και προ ημερών η Attica Group (Blue Star, HSW, Superfast Ferries) σημείωνε ότι «η ενεργειακή κρίση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα έχει προκαλέσει εκτόξευση στις τιμές όλων των μορφών ενέργειας. Το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε σημαντικά, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των εταιριών. Ειδικότερα, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων του ομίλου αυξήθηκε κατά 74,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο».

Αναμφίβολα πρόκειται για μια διόλου ευκαταφρόνητη επιβάρυνση που εν μέρει «ψαλιδίζει» το λειτουργικό αποτέλεσμα των δύο ακτοπλοϊκών ομίλων.

Πάντως, και οι δύο εταιρείες κάνουν αναφορά για σημαντική αύξηση του μεταφορικού έργου στο 9μηνο και στο γ’ τρίμηνο του 2021, που είναι και η «καρδιά» της τουριστικής περιόδου.Στο εννεάμηνο του 2021, μετά τη σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ο όμιλος της ΑΝΕΚ παρουσίασε αύξηση της κίνησης σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου και βελτίωση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων. Ιδίως κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 όπου, λόγω της εποχικότητας, καταγράφονται οι υψηλότερες πωλήσεις, ανακτήθηκε ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών που χάθηκε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αυξητική τάση της κίνησης σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου του Ομίλου συνεχίζεται και τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, συμπλήρωσε η εταιρεία. Η σημαντική αύξηση της μεταφορικής κίνησης είχε ως απόρροια την άνοδο κατά 18% του κύκλου εργασιών του ομίλου ΑΝΕΚ, ο οποίος στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε ευρώ 114,2 εκατ. έναντι ευρώ 97 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε ευρώ 56,0 εκατ. έναντι ευρώ 41,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 35%.

Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε ευρώ € 12,4 εκατ. έναντι ευρώ € 7,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε ευρώ € 13,1 εκατ. έναντι ευρώ € 10,0 εκατ. την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο. Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη ευρώ € 4,2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ € 0,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη ευρώ € 10,3 εκατ. έναντι ευρώ € 7,2 εκατ. την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της μεγαλύτερης σε μέγεθος Attica Group ανήλθαν σε 148,31 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 270,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 113,58 εκατ. και 230,57 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 30,58% και 17,32% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 47,11 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 42,74 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 36,86 εκατ. και 38,79 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 33,34 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 4,31 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 24,54 εκατ. και 3,33 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 32,74 ευρώ εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021, ενώ προέκυψαν ζημίες 1,31 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών 12,14 εκατ. και ζημιών 28,81 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

 

insider.gr

Ακολουθήστε μας