Παιδία

Ελάχιστη η έκθεση των Ελλήνων μαθητών στις ραδιοσυχνότητες

 

 

 

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέτρησε την έκθεση των παιδιών σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της περιοχής των ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες κινητής, ραδιοφωνικές - τηλεοπτικές εκπομπές, κ.α.) σε περισσότερα από 1000 σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και παιδικές χαρές, σε ολόκληρη την χώρα, σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. κυρίως εκείνοι οι χώροι οι οποίοι απείχαν από κεραία εκπομπής, λιγότερο από 300 μέτρα.

 

Τα εξαιρετικά ακριβή και πιστοποιημένα όργανα της επιστημονικής ομάδος, κατέγραψαν όλες τις υπάρχουσες πηγές ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες εκτίθεται ένα άτομο. Η έκθεση σε ακτινοβολία σε κάθε σημείο μέτρησης συγκρίθηκε με τα επιτρεπτά όρια έκθεσης όπως τα ανακοίνωσε η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη-Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες ICNIRP (International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection) επικαιροποιημένα το έτος 2020. Τα όρια αυτά της ICNIRP αυστηροποιήθηκαν ακόμη περισσότερο και ελήφθησαν κατά 40% χαμηλότερα όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία.

 

Διαπιστώθηκε ότι:

  • Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, κυμαίνεται από 270 έως και 12.500 φορές κάτω από τα αυστηροποιημένα αυτά όρια ασφαλείας.
  • Η διάμεσος τιμή ηλεκτρομαγνητικής έκθεσης στην Αττική είναι 7.300 φορές κάτω από το όριο ασφαλείας, στη Θεσσαλία 10.000 φορές κάτω, στην Κεντρική Μακεδονία 3.200 φορές κάτω, στην Κρήτη 9.600 φορές κάτω και στην Πελοπόννησο 11.000 φορές κάτω από το όριο ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κάππα, υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδος τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από την επεξεργασία των μετρήσεων είναι τα εξής:

 

  • Η έκθεση των ανηλίκων ατόμων (τα οποία είναι περισσότερο ευαίσθητα καθώς πρόκειται για αναπτυσσόμενους οργανισμούς) στο σύνολο των πηγών ραδιοσυχνοτήτων, σε οποιαδήποτε απόσταση από αυτές, είναι εξαιρετικά χαμηλές και ασήμαντες από βιολογική πλευρά.
  • Η απόσταση ενός ατόμου από σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελεί κριτήριο για την υψηλή ή χαμηλή έκθεση του σημείου αυτού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παρουσιάστηκαν σημεία μέτρησης με χαμηλότερες τιμές έκθεσης, παρότι ευρίσκονται πλησιέστερα σε σταθμούς βάσης σε σύγκριση με άλλα περισσότερο απομακρυσμένα. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: α) η εκπομπή των κεραιών δεν έχει την ίδια ισχύ σε όλες τις περιπτώσεις και β) η εκπομπή μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας είναι κατευθυντική δηλαδή προσανατολίζει την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
  • Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γενικό συμπέρασμα το οποίο εξάγεται για την μέση συνεισφορά της κάθε πηγής ραδιοσυχνοτήτων στην συνολική επιβάρυνση του εκτιθέμενου ατόμου: χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τον μέσον όρο, τα μετεωρολογικά, στρατιωτικά και ναυτικά ραντάρ συνεισφέρουν σχεδόν κατά 50%, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί κατά 30-40%, η κινητή τηλεφωνία κατά 10-20% και οι υπόλοιποι (Wi-Fi, αστυνομία, έρευνα διαστήματος, κ.α.) κατά 1-2%. Λιγοστές εξαιρέσεις παρατηρούνται φυσικά, για σημεία τα οποία ευρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και κεραίες, όπου όμως η έκθεση εξακολουθεί να παραμένει εκατοντάδες φορές κάτω από το όριο ασφαλείας.

 

 

Ακολουθήστε μας