ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

Υπενθύμιση απαγόρευσης καύσης χόρτων

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ! ! 

Επέκταση απαγόρευσης καύσης χόρτων μέχρι 15/11/2021 λόγω ξηρασίας!
 
Μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Σάμου υπογράφηκε από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Απόφαση για την επέκταση απαγόρευσης χρήσης πυρός έως και 15-11-2021, στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής διάταξης, των ανωτέρω Νομών.

Ακολουθήστε μας