ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

Ετήσια Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου στα θέματα της πρόληψης και της καταστολής Θαλάσσιας Ρύπανσης

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, στα πλαίσια της ευαισθησίας του σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και έχοντας σαν γνώμονα την ουσιαστική κατάρτιση όσων το δυνατό περισσότερων στα θέματα Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την ετήσια Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Συνεργάτης στο εγχείρημα ήταν η εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για αντίστοιχα θέματα "Μετόπη Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος", η οποία εκτός των άλλων έχει υπάρξει πολύτιμος αρωγός του ΔΛΤ και σε πραγματικά περιστατικά ρύπανσης. Η εκπαίδευση περιελάβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, ενώ στα πλαίσια του δεύτερου εκτελέστηκε και άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 14ης Δεκεμβρίου στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον COVID-19.

Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν στους τύπους ρυπογόνων ουσιών που ενδέχεται να εισέλθουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, στους τρόπους εισροής αυτών, αλλά και στις μεθόδους αντιμετώπισης ανάλογων συμβάντων, όπως και στα μέσα που χρησιμοποιούνται, ώστε όλες οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν να είναι αποτελεσματικές.

g.jpg

Επίσης δόθηκε πρόβλημα υποτιθέμενης ρύπανσης σε άσκηση επί χάρτου, σε περιστατικό διαρροής μαύρων πετρελαιοειδών από φορτηγό πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο εσωτερικά του κόλπου του Αδάμαντα για την επίλυση του οποίου, παρουσίασαν οι συμμετέχοντες την άποψη τους για την καλύτερη αξιοποίηση του συνόλου του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού του ΔΛΤ Μήλου. Τέλος, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό από άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης σε άλλη εγχώρια λιμενική εγκατάσταση του Ηρακλείου Κρήτης.

Σε συνέχεια της θεωρητικής εκπαίδευσης, ακολούθησε επιθεώρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δ.Λ.Τ Μήλου έχει στη διάθεσή του 315 μέτρα πλωτό φράγμα SCORPION 920, από το οποίο 210 μέτρα έχουν ήδη εγκατασταθεί σε τροχήλατη ανέμη με τρίγωνα έλξεως στην αρχή και στο τέλος του τα οποία συνδέονται με το υπόλοιπο φράγμα μέσω ταχυσυνδέσμων, ενώ τα υπόλοιπα 105 m βρίσκονται ανακρεμασμένα επί σκελετοκιβωτίου τοποθετημένα πάνω σε μπαγκαζιέρα.

ς.jpg

Σε συνέχεια των όσων είχαν αναλυθεί κατά τη θεωρητική εκπαίδευση, την Τρίτη 14η Δεκεμβρίου, έλαβε χώρα την επομένη ημέρα 15η Δεκεμβρίου 2021, η πρακτική εκπαίδευση της Εθελοντικής Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μήλου, στον Λιμένα Αδάμαντα.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν εργαζόμενοι του Δ.Λ.Τ. Μήλου, στελέχη του Λιμεναρχείου Μήλου συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Λιμενάρχη, ο Δήμαρχος Μήλου, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΛΤ Μήλου, εργαζόμενοι των Εταιρειών ΛΑΒΑ ΑΕ, IMERYS SA, ΒΗΧΟΣ TUGS (με την οποία έχει σύμβαση συνεργασίας το ΔΛΤ για διάθεση σκάφους), αλλά και δύο (2) ανεξάρτητοι εθελοντές.

Αρχικώς, έγινε παρουσίαση του εξοπλισμού που έχουμε στη διάθεση μας σε υπόστεγο λόγω της βροχής και του ανέμου και εξηγήθηκε η χρησιμότητα του και ο σωστός τρόπος χρήσης του καθενός υλικού ξεχωριστά, από αυτά που διαθέτουμε, σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος θαλάσσιας ρύπανσης.

f.jpg

Εν συνεχεία οργανώθηκε και εκτελέστηκε η άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, το σενάριο της οποίας προέβλεπε Διαρροή Πετρελαιοειδών Αποβλήτων από ελλιμενισμένο εντός του Λιμένα Αδάμαντα σκάφος, κάτω από σχετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες (άνεμος Βόρειος 6-7Β και βροχή μικρής έντασης κατά διαστήματα).

Η αντιμετώπιση της υποτιθέμενης διαρροής πραγματοποιήθηκε με την ρίψη 120 μέτρων πλωτών φραγμάτων του Λιμεναρχείου Μήλου.

image4.jpeg

Εν συνεχεία μέλη της προαναφερθείσας ομάδας με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου συμβούλου και εκπαιδευτή μας, προέβησαν στην απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή τους.

n.jpg

Μετά την ολοκλήρωση της αγκυροβόλησης τοποθετήθηκαν τα κατάλληλα απορροφητικά υλικά και ανακτήθηκε η υποτιθέμενη κηλίδα.

image0.jpeg

image1.jpeg

image2.jpeg

Αμέσως μετά σημάνθηκε το πέρας της Άσκησης και περισυλλέγησαν τα αγκυροβόλια, ρυμουλκήθηκε το πλωτό φράγμα και επανατοποθέτηκε στο τροχήλατο σκελετοκιβώτιο, το οποίο μεταφέρθηκε στην Κάναβα όπου είναι συγκεντρωμένος όλος ο Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός και του Λιμεναρχείου Μήλου, αλλά και του ΔΛΤ Μήλου.

Δια του παρόντος ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δ.Λ.Τ Μήλου ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες στην ανωτέρω Εκπαίδευση και δηλώνει εμφανώς ικανοποιημένος από το επίπεδο συμμετοχής και ετοιμότητας που επέδειξαν οι προαναφερθέντες και έχει τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του θα είναι άμεση και καθ' όλα αποτελεσματική, με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος κατ΄αρχήν των Λιμένων ευθύνης μας αλλά και όλου του Νησιού μας.

Ακολουθήστε μας