ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

Προμήθεια 100 νέων κάδων απορριμμάτων

 

Ακόμα μια χρονιά ο Δήμος ενισχύει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας.
Προμηθευτήκαμε 100 νέους κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε σημεία όπου παρατηρείται αναγκαιότητα προσθήκης νέων κάδων.
Επίσης, προχωρήσαμε στην αγορά νέου απορριματοφόρου οχήματος, μικρών διαστάσεων, προκειμένου να διέρχεται από τα στενά σημεία των οικισμών.

Ακολουθήστε μας