ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΕΔΙΜ ΣΕ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της κατάρτισης των Εθελοντικών Οργανώσεων (Ε.Ο.) Πολιτικής Προστασίας και με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους στον τομέα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. προχώρησαν στην εκπαίδευσή των ομάδων που δραστηριοποιούνται στη περιοχή ευθύνης τους.

Την εκπαίδευση αυτή με θέμα «Εκπαίδευση των μελών Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας στο θεματικό πεδίο ''Δασικές Πυρκαγιές'' (Δασοπροστασία-Δασοπυρόσβεση)» παρακολούθησαν μέλη της Ομάδας Εθελοντών Διασωστών Μήλου , ως μέρος της προετοιμασίας τους για την αντιπυρική περίοδο 2024.

Πιο συγκεκριμένα , η εκπαίδευση περιείχε τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

2. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (θεωρία)

3. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (πρακτική)

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ

5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (θεωρία και πρακτική)

7. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

H ΟΕΔΙΜ ευχαριστεί θερμά τον Επιπυραγό κο Καββαδία Γιώργο, που μετέβει στο νησί μας και πραγματοποίησε την ανωτέρω εκπαίδευση.

IMG_20240423_202523.jpg

IMG_20240422_185230.jpg

IMG_20240422_190723.jpg

Ακολουθήστε μας