ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα – επιδοτήσεις

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας για το 2020

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ. 39278/1823/25.07.2018 (ΦΕΚ 3001/25.07.2018) και την σχετική εγκύκλιο εφαρμογής, ξεκινά νέο κύκλο επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.


Χρησιμότητα

Η επιμόρφωση του εργοδότη/εργαζομένου της επιχείρησης δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να αναλάβει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική τη χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας από κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.


Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Με δεδομένο ότι στο άρθρο 2.4 αναφέρεται ότι: «ο αρ. πρωτόκολλου της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση του Τεχνικού Ασφάλειας», θα πρέπει κάθε εργοδότης να προσλαμβάνει Τεχνικό Ασφαλείας έως ότου πραγματοποιηθεί η εκπαίδευσή του.


Κόστος Συμμετοχής

70 € | Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εργοδοτών», Γ’ κατηγορία (10 ώρες)

130 € | Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων», Β’ κατηγορία (35 ώρες)

 

Χρόνος υλοποίησης επιμορφωτικών τμημάτων

  • Όσοι έχουν υποβάλλει ήδη Αίτηση, καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στα τμήματα που θα πραγματοποιηθούν το Α’ εξάμηνο του 2020, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα λάβουν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.
  • Όσοι δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις καταληκτικές ημερομηνίες για το κάθε νησί.
  • Για τα νησιά που δεν έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες ή δεν περιλαμβάνονται στον έως τώρα προγραμματισμό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής έως τις 28 Φεβρουαρίου ώστε να προγραμματιστούν εγκαίρως και σε αυτά, σεμινάρια ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Ακολουθήστε μας