ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα – επιδοτήσεις

Έως 23 Μαρτίου υποβολή Αιτήσεων σεμιναρίου Τεχνικού Ασφαλείας για την πρόσληψη προσωπικού

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή σεμιναρίου Τεχνικού Ασφαλείας στο γραφείο Μήλου στις 30 και 31 ΜΑΙΟΥ με καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής έως 23 Μαρτίου ώστε να εξασφαλιστεί εγκαίρως η επιμόρφωση των εργοδοτών που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό προκειμένου να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα αυτά στην επιχείρησή τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο, εφόσον ο εργοδότης:

  • έχει ήδη επιμορφωθεί μπορεί να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα
  • έχει ήδη κάνει Αίτηση και δεν έχει επιμορφωθεί, χρειάζεται να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του
  • Δεν έχει κάνει Αίτηση, πρέπει να την υποβάλλει άμεσα έως τις 23 Μαρτίου

Όσοι εργοδότες υποβάλλουν Αίτηση μετά την καταληκτική ημερομηνία, θα μπορούν να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ στα σεμινάρια του επόμενου - 3ου κύκλου τα οποία θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προσλάβουν εξωτερικό συνεργάτη έως τότε.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=12798&articleid=51669 ή στο γραφείο της Μήλου, τηλέφωνο 2287023970

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Ακολουθήστε μας