ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα – επιδοτήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ VOUCHER (ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2023-2024

 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. εφαρμόζει και φέτος το πρόγραμμα χρηματοδότησης οικογενειών για την παρακολούθηση των παιδιών τους στον Παιδικό Σταθμό (ηλικίες από 2 ½ χρ. μέχρι την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και το Κ.Δ.ΑΠ. Δήμου Μήλου(ηλικίες από 5 – 12 χρ.)
Τα voucher δωρεάν συμμετοχής δύνανται να χορηγούνται σε οικογένειες με συνολικό ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022, που κυμαίνεται ως εξής:
• Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
• Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
• Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
• Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
Δίνεται μία ακόμη παροχή.
Οι οικογένειες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες διότι έχουν μεγαλύτερο ετήσιο εισόδημα για το 2022, δύνανται να επιδοτηθούν με χαμηλότερης αξίας voucher, δηλαδή με κάλυψη ενός μέρους των τροφείων, για ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Πιο αναλυτικά:
• Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
• Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
• Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
• Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
Όλα τα παρακάνω ισχύουν εφόσον κατατεθούν εμπρόθεσμα οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους γονείς των παιδιών και εφόσον επιλεγούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης που θέτει η Πρόσκληση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2022, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά κριτήρια, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, ανεργία των γονέων, ειδικές συνθήκες ευαλωτότητας, άτομα με αναπηρία) Οι ενδιαφερόμενοι γονείς παρακαλούνται να φροντίσουν άμεσα για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και την κατάθεση των δικαιολογητικών
1. Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2022
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
τρέχοντος έτους
3. ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση
Για πληροφορίες και οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να καλείτε στην κα Μαρινάκη Μαρία στο τηλ. 2287 3 60105 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 11/07/2023
Αναλυτικά η πρόσκληση
https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2023/20230619_prosklisi_2023_2024_diavgeia.pdf

Εφιστούμε την προσοχή σας!
Από τη νέα χρονιά, ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου θα παρέχει και φαγητό στα φιλοξενούμενα νήπια.
Λόγω της παροχής αυτής, τα τροφεία αναμένεται να αυξηθούν.
Φροντίστε ΟΛΟΙ όσοι έχετε παιδιά που μπορούν να ενταχθούν στις χρηματοδοτούμενες δομές να κάνετε χρήση της δωρεάν χορήγησης voucher ή έστω της μερικής οικονομικής κάλυψης.
Η Πολιτεία σας παρέχει το δικαίωμα να μην επιβαρυνθείτε οικονομικά. Αξιοποιείστε τη δυνατότητα αυτή προς όφελος του οικογενειακού προϋπολογισμού και των παιδιών σας.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ
20.06.2023

Ακολουθήστε μας