ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα – επιδοτήσεις

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών

gdf_Page_1.jpg

gdf_Page_2.jpg

 

Ακολουθήστε μας