• Από 14/3 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων δανείου μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

    Συνεπώς, το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και των τραπεζών, θα διατεθούν 950 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι τα 366 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα από τις τράπεζες στο πλαίσιο της συνεπένδυσης η οποία αντιστοιχεί σε 1 προς 1,5 αντίστοιχα.

    Η καινοτομία του νέου προγράμματος είναι ότι η αίτηση υποβάλλεται από την αιτούσα επιχείρηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.ependyseis.gr/. Μέσω του ΠΣΚΕ ο εν δυνάμει πιστούχος επιλέγει την Τράπεζα που θα υποβάλλει το σχετικό αίτημα δανείου.
    Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων της Δράσης είναι (περισσότερες πληροφορίες στο κατάστημα της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΛΟΥ (080), Καρόδρομος Μήλου, τηλ. 2287028211):

    image.png