ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός

Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Μήλου - Ενημέρωση και διευκρινήσεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα Υπουργεία ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα μας για σωστή διατύπωση, κάλυψη του κλάδου μας και για παροχή διευκρινήσεων.
Εκδόθηκε σχετικό ΦΕΚ και έντυπο με ερωτήσεις - απαντήσεις.
Με εκτίμηση,
Γιώργος Μάλλης

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

16 ερωτήσεις απαντήσεις16 ερωτήσεις απαντήσεις16 ερωτήσεις απαντήσεις16 ερωτήσεις απαντήσεις

16 ερωτήσεις απαντήσεις5

 

Ακολουθήστε μας