ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

                                                                                                                                    4/2/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8/2/2023 στις 19.00.
Η συνεδρίαση θα είναι μεικτή, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή και μέλη μέσω τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/j/87143900569?pwd=Qi5bNEMLkTrVzR6iMxwq7b5buwOYE3.1 

ΘΕΜΑΤΑ

1) Σύνταξη προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2024
2) Συμμετοχή στην τουριστική έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο
3) Εξέταση πρότασης για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και διαφημιστικού βίντεο
4) Συζήτηση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης

Στην συνεδρίαση καλούνται και τα  τοπικά επαγγελματικά σωματεία, μπορούν δε να παραστούν ελεύθερα όσοι ενδιαφέρονται τόσο δια ζώσης, όσο και διαδικτυακά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αβέρκιος Γαϊτανής

 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/87143900569?pwd=Qi5bNEMLkTrVzR6iMxwq7b5buwOYE3.1

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2023

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΣΤΟΧΟΙ
Με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας και της αβεβαιότητας που πηγάζει από την παγκόσμια οικονομική, πολιτική και πολεμική πραγματικότητα, η στρατηγική τουριστικής προβολής πρέπει να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα και να ανταποκριθεί ανάλογα και αποτελεσματικά.
Ταυτόχρονα, η αλλαγή τουριστικού μοντέλου που συντελείται γύρω μας αλλά και η ταυτόχρονη καθιέρωση του νησιού μας ως κορυφαίου νησιωτικού τουριστικού προορισμού, επιβάλει τον άμεσο και ουσιαστικό προγραμματισμό σε τομείς και δράσεις που θα καθορίσουν το τελικό τουριστικό προϊόν.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η Μήλος :
1. Να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που έχει διασφαλίσει μέχρι σήμερα ώστε να «περιχαρακώσει» την τουριστική περίοδο σε επίπεδο αφίξεων και πληρότητας.
2. Να ενισχύσει την παρουσία της τόσο στις υπάρχουσες όσο και σε νέες αγορές εξειδικεύοντας το τουριστικό της προϊόν σε ομάδες πληθυσμού που ταξιδεύουν εκτός αιχμής .
3. Να αναζητήσει τρόπους μεγιστοποίησης τόσο των εσόδων όσο και της μέσης παραμονής στρεφόμενη σε ακόμα περισσότερα ποιοτικά στοιχεία των υποψήφιων επισκεπτών του νησιού.
4. Να ακολουθήσει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Μarketing συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης νέας στρατηγικής.
5. Να σχεδιάσει το μέλλον με βάση τα στοιχεία τουριστικής βιωσιμότητας

Όλα τα παραπάνω μπορεί να επιτύχει εφόσον:
1. Διατηρήσει την παρουσία της σε βασικές αγορές μέσω εκθεσιακών και διαδικτυακών συμμετοχών
2. Επεκτείνει την παρουσία της και σε νέες αγορές.
3. Συνεχίσει την οργάνωση επισκέψεων από σημαντικούς δημοσιογράφους και Bloggers, σχετικούς με το διαμορφωμένο τουριστικό προϊόν του νησιού.
4. Προσεγγίσει διακινητές με εξειδίκευση στον ποιοτικό, καθώς και σε ειδικές μορφές τουρισμού.
5. Αναδείξει την ιστορική καθώς επίσης και την γεωλογική της κληρονομιά.
6. Ενθαρρύνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες που θα διαμορφώσουν νέα και ποιοτικά τουριστικά προϊόντα.
7. Βελτιώσει τις τοπικές υποδομές και διευκολύνει την διακίνηση και παραμονή των επισκεπτών.

Στόχος μας είναι:
1. Να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο οι διασυνδέσεις με παράγοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα αναδείξουν το νησί ως προορισμό διάρκειας και ποιότητας.
2. Να αναζητηθούν πρωτότυπες δράσεις μέσω συνεργειών με ιδιωτικούς φορείς το αντικείμενο των οποίων συνάδει με τα χαρακτηριστικά του νησιού και τη στρατηγική του.
3. Να αναληφθούν δράσεις σε τοπικό επίπεδο ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών

Στο πλαίσιο αυτό:
1. Αξιοποιούμε γνωριμίες από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκθεσιακών καθώς και διαδικτυακών συμμετοχών με στόχο τη φιλοξενία στο νησί σημαντικών δημοσιογράφων και Bloggers.
2. Πραγματοποιούμε επαφές με ταξιδιωτικούς οργανισμούς που διακινούν ποιοτικό Τουρισμό από το εξωτερικό με στόχο τη διασύνδεσή τους με το νησί και τους τοπικούς επαγγελματίες.
3. Σχεδιάζουμε παρουσιάσεις σε τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers κλπ
4. Συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένο γραφείο συμβούλων για την καλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών.
5. Προχωράμε σε δράσεις για την καλύτερη οργάνωση και προβολή των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ( Θρησκευτικό, Γεωλογικό, Καταδυτικό, Αλιευτικό, Γαστρονομικό Τουρισμό, καθώς επίσης και τους τομείς της ημερήσιας κρουαζιέρας και της τέλεσης γάμων).
6. Ενισχύουμε την διαδικτυακή μας παρουσία με περισσότερο υλικό και πληροφορίες, προβάλλοντας την φυσική ομορφιά του νησιού καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων.
7. Προχωράμε στην εκπόνηση μελέτης βιώσιμου τουρισμού που θα περιλαμβάνει τον νέο
Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη δημιουργία ταυτότητας προορισμού (DestinationBrand).
8. Συνδιοργανώνουμε με τον επαγγελματικό κόσμο καμπάνια προβολής βασισμένη στο Διαδικτυακό Μάρκετινγκ.
9. Πραγματοποιούμε ζωντανές Μεταδόσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
10. Διευκολύνουμε την πραγματοποίηση διαφημιστικών γυρισμάτων και φωτογραφήσεων μεγάλων οίκων μόδας, διαφημιστικών εταιρειών και τηλεοπτικών καναλιών.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΟΣΤΟΣ

Εκπόνηση μελέτης βιώσιμου τουρισμού - Στρατηγικός Σχεδιασμός και δημιουργία ταυτότητας προορισμού
Βλέποντας την ταχύτατη τουριστική ανάπτυξη ακόμα και την σημερινή ασταθή περίοδο, κρίνουμε αναγκαία την έγκαιρη εκπόνηση μελέτης που θα λαμβάνει υπόψη της τη φέρουσα ικανότητα του νησιού και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επικράτηση ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού με τον παράλληλο στρατηγικό σχεδιασμό.
Το κόστος για μια τέτοια μελέτη ανέρχεται σε 15.000 € ετησίως για τα επόμενα 2 χρόνια.

Παράλληλα συνεργαζόμαστε στενά με την ΑΜΚΕ «Φορέας Τουρισμού και Πολιτισμού Μήλου "Πυξίδα» (εφεξης Πυξίδα) η οποία έχει ήδη αναθέσει την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού και ταυτότητας προορισμού στην εταιρία Dasc Branding η οποία συγχρηματοδοτείται από τους επαγγελματικούς φορείς του νησιού.
Στα πλαίσια της παραπάνω μελέτης (και κατόπιν και δημόσιας διαβούλευσης) έχει δημιουργηθεί νέο τουριστικό αναγνωριστικό σήμα (logo) για την Μήλο, το οποίο είναι συνημμένο με το παρόν πρόγραμμα.

 

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις
Μετά από μια περίοδο που οι τουριστικές εκθέσεις δεν πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης λόγω της πανδημίας, όλα δείχνουν πως οι επόμενες που θα προγραμματιστούν θα έχουν σαν στόχο την επαφή μεταξύ επαγγελματιών και λιγότερο την προσέλευση κοινού.
Πρόθεση μας είναι να λάβουμε μέρος σε όλες τις περιπτώσεις που η ΠΝΑ ή ο ΕΟΤ συμμετέχουν σε εικονικές (virtual) εκθέσεις και συναντήσεις, καθώς και σε κάθε άλλη ευκαιρία, εξασφαλίζοντας έτσι την πραγματοποίηση εκατοντάδων επαγγελματικών επαφών, κάτι που με τη βοήθεια της εταιρείας συμβούλων κατέστη δυνατόν και για τη χρονιά που πέρασε.
Εφόσον κατά τη διάρκεια του έτους υπάρξει εξομάλυνση της κανονικότητας και επαναφορά στην προ covid εποχή, θα συμμετέχουμε στα περίπτερα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του ΕΟΤ εφόσον μας παραχωρηθεί δωρεάν χώρος.
Παράλληλα με την εκτέλεση του έργου για τον σχεδιασμό και χάραξη μονοπατιών να γίνει επίσκεψη εκπροσώπου του Δήμου στις παρακάτω εκθέσεις εναλλακτικού Τουρισμού ώστε να εξοικειωθούμε με το πως προβάλλονται και προωθούνται προορισμοί στον τομέα περιπατητικού προορισμού:
- Tour Natur, Ντουσελντορφ Γερμανίας
- Την Outdoor Adventure Show, Λονδίνο Αγγλια

θα προβλεφθεί ποσό 8.000€ για την κάλυψη τυχόν εξόδων μετακίνησης των εκπροσώπων μας.

Συνεργασία με Γραφείο Συμβούλων Τουριστικής Προβολής
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συνεχίσουμε την συνεργασία με το γραφείο Συμβούλων Τουριστικής Προβολής, το οποίο έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην προβολή μας μέχρι σήμερα, προβάλλοντας την εικόνα του νησιού και αναλαμβάνοντας την διοργάνωση συναντήσεων με επαγγελματίες του χώρου, καθώς επίσης και την διοργάνωση επισκέψεων πρακτόρων και δημοσιογράφων στο νησί.
Ειδικότερα για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που θα αρχίσει με την έγκριση του παρόντος, το γραφείο θα αναλάβει την διοργάνωση περισσότερων ενισχυτικών δράσεων προβολής σε σχέση με το παρελθόν, όπως:
Εκδηλώσεις για την προώθηση του γαμήλιου τουρισμού και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού.
Ειδικότερα, με μέριμνα της εταιρίας συμβούλων και με βάση την προωθητική ενέργεια που προγραμματίστηκε στο Λονδίνο για την ανάδειξη του γαμήλιου τουρισμού θα υπάρξει περαιτέρω αξιοποίηση των επαφών με εξειδικευμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους με στόχο τη μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος
Προβολή σε νέες αγορές όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Ισραήλ, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς. Ειδικότερα, με μέριμνα της εταιρίας συμβούλων, και χωρίς επί πλέον έξοδα για τον Δήμο θα ενισχυθεί και η παρουσία μας στην αμερικανική αγορά με συμμετοχή της εταιρίας σε εκθεσιακές και άλλες προωθητικές δράσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του νέου έτους σε ΗΠΑ και Καναδά, ενώ έμφαση θα δοθεί και στις αραβικές χώρες
Στον δημοτικό προϋπολογισμό θα προβλεφθεί ποσό 14.000€ συν ΦΠΑ .


Ταξίδια δημοσιογράφων & ταξιδιωτικών πρακτόρων
Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φιλοξενήσουμε δημοσιογράφους του τουριστικού έγγραφου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και τουριστικούς πράκτορες με στόχο την μεγαλύτερη προώθηση του νησιού και την δημιουργία συνεργασιών.
Το κόστος διακίνησης και φιλοξενίας θα καλυφθεί από επαγγελματίες, τους επαγγελματικούς φορείς και τις ναυτιλιακές εταιρείες χωρίς επιβάρυνση του δήμου.

Δημιουργία σύγχρονων ιστοσελίδων και διαφημιστικών βίντεο
Μετά την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο διάρκειας 3 λεπτών που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας και βίντεο μικρότερης διάρκειας για ανάλογη χρήση.
Παράλληλα συνεχίζουμε την βελτίωση της νέας τουριστικής δημοτικής ιστοσελίδας, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της εγκυκλίου του ΕΟΤ, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες πληροφόρησης του δυνητικού τουρίστα και τις απαιτήσεις του ψηφιακού μάρκετινγκ, και θα βοηθήσει στην πληρέστερη διαδικτυακή μας προβολή, με βασική επιδίωξη την ανάδειξη της μοναδικότητας του τόπου μας.

Παράλληλα η Πυξίδα σε συνεργασία με τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς έχει αναθέσει σε ειδικό εξωτερικό συνεργάτη την κατασκευή σύγχρονης τουριστικής ιστοσελίδας για τον προορισμό. Κατά την ολοκλήρωση της κατασκευής και εφόσον υποστηριχτεί οικονομικά από τον Δήμο, θα είναι δυνατόν η ιστοσελίδα αυτή να ταυτιστεί με την δημοτική ώστε να αποτελέσει το νέο τουριστικό διαδικτυακό τόπου του Δήμου Μήλου στην διεύθυνση visit.milos"
Στον δημοτικό προϋπολογισμό θα προβλεφθεί ποσό 10.000€

Μετά την τοποθέτηση οθόνης παροχής τουριστικών πληροφοριών (info kiosk) στον χώρο του αεροδρομίου, είναι έτοιμη και δεύτερη για να εγκατασταθεί στο γραφείο πληροφοριών στο λιμάνι.

Εκτύπωση πληροφοριακού υλικού
Μετά την δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου με διαφημιστικό υλικό, κρίνεται απαραίτητη η εκτύπωση υλικού που θα μπορεί να διατίθεται κατά τη διάρκεια επαφών σε εκθέσεις και συναντήσεις αλλά και σε περιπτώσεις επισκέψεων στο νησί.
Η δαπάνη αυτή θα κυμανθεί στα 5.000 €

Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και προώθηση μέσω Ψηφιακών Διαφημίσεων
Για την καλύτερη προώθηση της δημοτικής ιστοσελίδας αλλά και της νέας που κατασκευάζεται από την ΑΜΚΕ ΠΥΞΙΔΑ, εφόσον ταυτιστεί με τη δημοτική, είναι απαραίτητη η διενέργεια καμπάνιας μέσω ψηφιακών διαφημίσεων. Το κόστος θα είναι 5.000 €

bcvbz.jpg

 

 

Ακολουθήστε μας