ΥΓΕΙΑ

Υγεία

Με μοριακό αναλυτή εξοπλίστηκε το Κέντρο Υγείας Μήλου

Με έναν μοριακό αναλυτή, υψηλής ευαισθησίας για γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα παρέλαβαμε το Κέντρο Υγείας Μήλου με ειδική αποστολή από την 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

Η εκπαίδευσή των ιατρών θα ξεκινήσει

Ακολουθήστε μας